Tere tulemast Viipekeeletõlkide kodulehele!


Viipekeeletõlkide OÜ  (registrikood 11527443)  alustas tegevust 2009. aastal eesmärgiga vahendada kurtide ja kuuljate vahelist suhtlemist eesti viipekeelest eesti keelde ja vastupidi ning pakkuda kurtide ja viipekeelega seotud koolitusi, nõustamis- ja suultlugemisteenust.
Viipekeele tõlketeenust üle Eesti nii suulises kui kirjalikus vormis osutavad suure kogemusega tunnustatud viipekeeletõlgid, kelle puhul on tagatud teenuse kvaliteet ja õigeaegsus.

Viipekeeletõlkide OÜ pakub viipekeele tõlketeenust nii kurtidele kui kuuljatele selleks, et toimiks tõrgeteta kommunikatsioon, mis tagab kurtidele võrdväärse osaluse ja toimetuleku kuulvas ühiskonnas nii  igapäevaelu korraldamisel, kui ka hariduse omandamisel.


Kontaktid

Tõlgi tellimine

Anna meile tagasisidet

Kurt viipekeeletõlk - KUIDAS, MIKS ja MILLEKS

18. juulil toimub põnev koolitus teemal Kurt viipekeeletõlk - kuidas, miks ja milleks. Nii Eestis, kui ka mujal Euroopas on suhteliselt uus nähtus see, et kurdid omandavad viipekeeletõlgi eriala. Üha rohkem esitatakse tõlketellimusi, mille täitmiseks tuleb  üheaegselt kasutada nii kuuljaid kui kurte viipekeeletõlke. See aga eeldab viipekeeletõlkide vahel erilisel tasemel koostöö tegemist tõlketeenuse osutamise käigus. Seda teemat pakutaval koolitusel käsitlemegi ning see tugineb 2015. aastal Varssavis  efsli poolt korraldatud kurtide viipekeeletõlkide seminaril käsitletud teemale  „The argument for the use of Deaf Interpreters”. 

Eesti Kurtide Liit annab teada

2012. aasta 1. veebruarist alustas Eesti Kurtide Liit uue viipekeele tõlketeenuse pakkumise süsteemiga Tallinna linnas elavatele kurtidele. Igal kurdil on sel aastal võimalik ise valida, kellelt viipekeele tõlketeenust tellida.  Tõlketeenuse saamiseks tuleb ennast registreerida Eesti Kurtide Liidu tõlketeenuse koordineerija juures. Koordineerija vastuvõtuajad:
Kolmapäeviti kell 13.00-19.00

Eesti Kurtide Liit, Nõmme tee 2.

Täpsem informatsioon: Külli Terras, kylli.terras@ead.ee