Tõlketeenuse tellimiseks

  • täida veebipõhine avaldus siin
  • saada sms või helista telefonil (+372) 50 60 444 (võtame vastu ka viipekeelseid videokõnesid)
  • saada e-kiri aadressil info@viipekeeletolgid.ee või
  • tule lahtiolekuaegadel meie esindusse. Lahtiolekuaegadel on võimalik tellimusi viipekeeles esitada telimusi ka skype vahedusel (ulvi.saks2).
Tellimus vaadatakse tõlkejuhi poolt läbi 24 tunni jooksul, misjärel võetakse teiega ühendust.


Kui tõlketeenuse eest maksab tellija ise või kui tellimus on kooskõlastatud selle eest tasujaga, leiab tõlkejuht vastava kvalifikatsiooniga tõlgi ning väljastab talle konkreetset tellimust puudutava lähetuslehe. Pärast tõlketöö tegemist tuleb allkirjastada lähetusleht või anda tagasisidet teenuse kohta täites online vormi nii viipekeeletõlgi kui tellija poolt, millega kinnitatakse tõlketeenuse nõuetekohane täitmine.  

Allkirjastatud lähetuslehe alusel saadetakse välja arve tõlketöö eest tasumiseks.

Järgnevalt informatsiooni tõlketeenuse tellimise kohta Tallinna linna elanikule, Pärnu, Tartu ja Kuressaare elanikule ning teiste omavalitsuste elanikule.


Info Tallinna linna elanikele

2012. aasta 1. veebruarist alustas Eesti Kurtide Liit uue viipekeele tõlketeenuse pakkumise süsteemiga Tallinna linnas elavatele kurtidele. Igal kurdil on sel aastal võimalik ise valida, kellelt viipekeele tõlketeenust tellida. Tõlketeenuse saamiseks tuleb ennast registreerida Eesti Kurtide Liidu tõlketeenuse koordineerija juures. Koordineerija vastuvõtuajad:
Esmaspäeviti kell 10.00-13.00
Kolmapäeviti kell 15.00-18.00

Eesti Kurtide Liit, Nõmme tee 2.

Täpsem informatsioon: Kaire Papp, kaire.papp@ead.ee

Info Pärnu, Tartu ja Kuressaare linna elanikele
Pärnu, Tartu ja Kuresaare elanikud saavad tõlke Viipekeeletõlkide OÜ-st tellida oma kohalike keskuste kaudu. Selleks tuleb teavitada oma elukohajärgset tõlkekeskust (Tartus Tartumaa Kurtide Ühing, Pärnus Pärnumaa Kurtide Ühing ja Kuressaares Saaremaa Puuetega Inimeste Koda). Seejärel tellitakse kliendi soovile vastu tulles kohalikust tõlkekeskusest vastav tõlk Viipekeeletõlkide OÜ-st. Tõlketeenuse eest tasub kohalik tõlkekeskus.


Info Viljandi linna elanikele

Alates 20.01 2014 on võimalik Viljandi Linna elanikeregisrisse kantud kurtidel tellida tõlki oma igapäevasteks asjaajamisteks allpool nimetatud situatsioonidesse: 
tervishoiuasutused (perearstid, eriarstid, haiglad, tervisega seotud nõustamised jmt); puudest tingitud asjaajamine (rehabilitatsioonikomisjonid, puudespetsiifiline nõustamine jmt); asjaajamine ametiasutustes; asjaajamine teenindusettevõtetes; perekondlikud asjaajamised (perenõustamine, arenguvestlused, asjaajamine koolides ja lasteaedades, lastevanemate koosolekud, pidulikud üritused, perekondlikud üritused - abielu registreerimine, matused jmt); õigusalane asjaajamine (notarid, kohtud, õigusalane nõustamine); koosolekud (korteriühistu, töökohad); kriisiolukorrad (ettenägematud olukorrad, avariid, suhtlemisel politsei- ja päästeametnikega)
Tõlki saab tellida telefonil 50 60 444 või e-kirjaga: info@viipekeeletolgid.ee  
Teenus on Viljandi Linna kurtidele tasuta ning selle eest tasub Viljandi Linn.  

Info teiste omavalitsuste elanikele
Tõlketeenuse saamiseks tuleb enne  tõlgi tellimist esitada  avaldus kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonnale. Juhul, kui kohalik omavalitsus on andnud oma nõusoleku tõlketeenuse eest tasumiseks, esitab klient tellimuse tõlketeenuse saamiseks Viipekeeletõlkide OÜ-le.  Pärast tellimuse esitamist saadetakse kliendile tellimisleht, millele on vajalik saada kinnitus tõlketeenuse eest tasumise kohta. Avaldust on võimalik esitada ka suuliselt või viipekeeles, kuid selleks on vaja  tulla vastuvõtu aegadel Viipekeeletõlkide OÜ esindusse, kus klienditeenindaja kõik vajalikud dokumendid vormistab.

Kui tõlketeenuse eest maksab tellija ise (klient) või kui tellimus on kooskõlastatud selle eest tasujaga, leiab tõlkejuht vastava kvalifikatsiooniga tõlgi ning väljastab talle konkreetset tellimust puudutava tõlketöö vastuvõtmise akti. Pärast tõlketöö tegemist tuleb allkirjastada lähetusleht nii viipekeeletõlgi kui tellija poolt, millega kinnitatakse tõlketeenuse nõuetekohane täitmine.  Allkirjastatud lähetuslehe alusel saadetakse välja arve tõlketöö eest tasumiseks.