Viipekeeletõlgid

 V kutsetase
Tea Aavik
Anne Aguraiuja
Birgit Eström-Andreas
Tiina Gurjanova


Maria Lindaru

Raili Loit

Piret Neimann

Sandra Laurimaa

Helin Sander

Marite Taks


Külli Terras-MasingMari-Liis Ungerson


VI kutsetase

Ulvi Saks

VII kutsetase

Liivi Liiholm

Regina Paabo


Viipekeeletõlgi kutse taotlejad / viipekeeletõlk-õpilased

Eliisa Gildemann


Gretel Murd

Riin Lisett Rei

Keli Tubin

Angelika Vandler