Tõlketeenuse kõrval on Viipekeeletõlkide OÜ-lt  võimalik kokkuleppeliste hindadega tellida  ka mitmesuguseid kuulmispuude spetsiifikast tulevaid teenuseid  (suultlugemisteenus, koolitusteenus, nõustamisteenus).  

 

Mis on mis?!

 • suultlugemisteenus
  • Eestikeelse hääletu kõne mõistetavaks tegemine suulises või kirjalikus vormis.
 • koolitusteenus  
  • Viipekeeletõlkimine ja  tõlketeenuse 
  • Eesti kurtide kultuuri (sh eesti viipekeele kui võõrkeel) ja kogukonna olemus
  • Kuulmispuudega isikute õigused Eesti seadustes.
 • nõustamisteenus
  • Kuulmispuudega isikute õigusalane nõustamine
  • Kuulmispuudega isikute tõlkealane nõustamine (probleemid seoses tõlgi rolli ja ülesannetega)
  • Kuulmispuudest tulenev psühho-sotsiaalne nõustamine (kurtuse mõju ja eripära inimese arengule, suhetele, toimetulekule ühiskonnas jmt).